Anielski chór pasterzom

Zgłoszenie do artykułu: Anielski chór pasterzom

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Anielski chór pasterzom

Anielski chór

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Pieśń pochodzi z Tyrolu[1].

Bibliografia

1. Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 61.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. Cieszmy się i pod niebiosy.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.