Ballada o czterech z Trzynastej Brygady

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o czterech z Trzynastej Brygady

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ballada o czterech z Trzynastej Brygady

Ballada o czterech z 13 brygady

Autor słów:

Ważyk, Adam

Melodia:

utworu Piosenka o Dąbrowszczaku i Hiszpance[1]

Data powstania:

1943

Informacje

Utwór składa się ze zwrotek recytowanych i zwrotek śpiewanych, przy czym głównym motywem, który powraca w każdej części Ballady, są fragmenty piosenki 13 Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Brygada ta walczyła w latach 1936–1933 o wolność Republiki Hiszpańskiej, a jej czołową pieśnią była Piosenka o Dąbrowszczaku i Hiszpance. Bezimienny autor z tamtych czasów napisał polskie słowa do melodii starego ludowego utworu hiszpańskiego. W 1943 r. ta właśnie melodia ponownie zabrzmiała, ale już w odmiennych warunkach. Wykorzystał ją poeta Adam Ważyk pisząc w Sielcach nad Oką Balladę o czterech z Trzynastej Brygady. Działo się to późną jesienią 1943 r. Do Ludowego Wojska Polskiego zgłosiło się wtedy kilku byłych bojowników z Hiszpanii, którzy walczyli tam pod rozkazami gen. Waltera – Karola Świerczewskiego. Przedzierali się oni do Związku Radzieckiego aż z Afryki, gdzie przez trzy i pół roku więzili ich hitlerowcy w obozie koncentracyjnym i skąd uwolnili ich alianci dopiero w połowie 1943 r. Bojownicy z Hiszpanii spotkali w Sielcach dawnego dowódcę i jemu zaśpiewali Piosenkę o Dąbrowszczaku i Hiszpance. Pod wrażeniem tej wzruszającej sceny Adam Ważyk napisał Balladę. Wykonano ją najpierw w Teatrze Żołnierza I Korpusu, a później w ramach pierwszego literacko-muzycznego montażu prezentowanego w wyzwolonej Łodzi w 1945 r. na scenie Teatru Domu Żołnierza[1].

Bibliografia