Ballada o dwóch rzemieślnikach

Zgłoszenie do artykułu: Ballada o dwóch rzemieślnikach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ballada o dwóch rzemieślnikach

Autor słów:

Zelenay, Tadeusz[1]

Melodia:

utworu Zmarł na Pawiaku

utworu Cyganka

Informacje

Jedna z wielu ballad o charakterze podwórkowo-ulicznym, napisana przez Tadeusza Zelenaya. „Kleks”, bo taki sobie przybrał pseudonim, publikował wiersze i fraszki na łamach pism podziemnych, m. in. w „Demokracie” i w dodatku satyrycznym „Moskit”. Ballada jego pióra ukazała się na łamach tego pisma w dniu 20 września 1943 r.[1].

Bibliografia