Cała Warszawa

Zgłoszenie do artykułu: Cała Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Cała Warszawa

Autor słów:

Włast, Andrzej

Autor muzyki:

Karasiński, Zygmunt

Informacje

Jeden z najsławniejszych finałów rewiowych z „Morskiego Oka”, pod dyrekcją Andrzeja Własta. Włast debiutował jeszcze jako żołnierz Legionów, tomikiem poezji Serce tatuowane. Od 1914 r. współpracował z teatrzykiem „Miraż”, „Czarny Kot”, „Sfings”. Później: „Stańczyk”, „Qui Pro Quo”, „Perskie Oko”. Później założył „Morskie Oko”, typowy teatrzyk rewiowy, wzorowany na rewiach francuskich. Przedstawiony tu tekst ma wszelkie cechy pospiesznej chałtury Własta. Niemniej melodia tej piosenki jest ładna i powszechnie znana[2].

Bibliografia