Chłopcy Krakowiacy

Zgłoszenie do artykułu: Chłopcy Krakowiacy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Chłopcy Krakowiacy

Albośmy to jacy tacy

Krakowiak weselny wiejski

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Melodia:

ludowa[1]

ludowa z regionu krakowskiego[2], [3]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 182, 183.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

2. 

Piosenki z krakowskiego, s. 10–12.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. W siódmym wersie pierwszej zwrotki występuje nieznaczna różnica z prezentowanym tekstem: „Karazyja granatowa”.

3. 

Krakowskie: pieśni na 1, 2 lub 3 głosy.

4. 

Muzykalia Narodowa.

5. 

Pieśni w opracowaniu Włodzimierza Poźniaka.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.