Chłopek ci ja chłopek

Zgłoszenie do artykułu: Chłopek ci ja chłopek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Chłopek ci ja, chłopek,

W polu dobrze orzę!

Wszystko mi się dobrze dzieje,

Chwała Tobie, Boże!

Mam koników parę

Cztery wołki w pługu,

Chałupeczkę malusieńką

Bez żadnego długu.

Mam parę chłopaków

I cztery dziewczęta,

I kto tylko na nie spojrzy,

Myśli, że panięta.

Za pałac bym nie dał

Mej ubogiej chatki;

Bo się w niej mój ojciec rodził,

Ja i moje dziatki.

Ziemi mej nie sprzedam,

Niech mi co chcą dają;

Bo w niej święte prochy ojców

Naszych spoczywają.

W karczmie nic nie winien

A w każdą niedzielę

Czytam pilnie „Robotnika”,

Tem się rozweselę.

A mając do tego

Przywiązaną żonę,

Nie dbam ani o majątek,

Ani o koronę.[1]

Wariant 2

Strzałka

Chłopek ci ja, chłopek

w polu dobrze orzę;

/wszystko mi się dobrze dzieje,

chwała tobie, boże!/bis

Mam koników parę,

cztery wołki w pługu,

/chałupeczkę malusieńką,

bez żadnego długu./bis

Z pracy nie choruję,

lenistwem się brzydzę,

/żadnej ja się też roboty,

żadnej nie powstydzę./bis

Rozlega się w polu

śpiewanie oraczy:

/co nie ma, to nie ma nigdzie

bez pracy kołaczy./bis[2], [3]

Wariant 3

Strzałka

Chłopek ci ja, chłopek w polu dobrze orzę;

/Wszystko mi się dobrze dzieje, chwała tobie, Boże!/bis

Pana się nie boję, ani Ekonoma

/Odrobiłem już pańszczyznę, siedzę sobie domu/bis

Odrobiłem pańskie kilka dni na dalej,

/Za to mnie też proboszcz lubi, a Ekonom chwali/bis

W karczmiem nic nie winien, chociaż co niedzielę

/Kogoś piwkiem poczęstuję, sobie sam podchmielę/bis

Mam koników parę, cztery wołki w pługu,

/Chałupeczkę malusieńką, bez żadnego długu/bis

Niedbam o majątek, ani o koronę,

/Bo mam w domu wszystkie skarby, mam cnotliwą żonę/bis[4]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, wyd. 5 powiększone, Poznań, 1919, s. 33, 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

Świerczek Wendelin, Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, Kraków, Księża Misjonarze, 1917, z. II, nr 60, s. 89, 90.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

4. 

Pieśni i piosneczki narodowe z fortepianem: Ignacemu Wojkowskiemu iako prawdziwemu wielbicielowi muzyki przypisana. cz. 1, Poznań, K. Reyzner, 1828, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.