Ciężkie losy legionera

Zgłoszenie do artykułu: Ciężkie losy legionera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Ciężkie losy legionera(1), raz, dwa, trzy,

Los go gnębi jak cholera, raz, dwa, trzy,

Robić dużo, a jeść mało,

Maszerować jak przystało, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

Druh karabin ciąży w dłoni,

Bagnet o łopatkę dzwoni,

A przy boku ładownica

I manierka, powiernica.

Komendanci rano wstają,

Żołnierzowi spać nie dają,

Ledwieś zdążył wciągnąć gacie,

Już na pole smaruj, bracie...

Dawniej były lepsze czasy,

Nie jadało się kiełbasy,

Nim znów wrócą czasy syte,

To odwalisz dawno kitę...

Chlebuś dają nam, człowiecze,

Co się z starych trocin piecze,

Rzadkiej zupki się napijesz

I dzień cały o tym żyjesz...

Z czego robią naszą kawę?

To zupełnie nieciekawe,

Mięso zaś też drwi z człowieka,

Bo rży, miauczy albo szczeka.

Rano ćwiczą nas po szwedzku,

Cały dzionek po niemiecku(2),

A po polsku jeść nam dają,

Tak to, bracie, nas kiwają...

I porucznik nasz kochany,

Widać też dziś niewyspany

Albo obiad jadł w menaży,

Bo coś blady jest na twarzy.[1], [2]


(1) legioner (niem. der Legionär) – legionista

(2) niemiecki system gimnastyczny – ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządów (twórca F. L. Jahn);

szwedzki system gimnastyczny – ćwiczenia poprawiające postawę (twórca P. H. Ling).