Ciężkie losy legionera

Zgłoszenie do artykułu: Ciężkie losy legionera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Ciężkie losy legionera

Ciężkie czasy legiona

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

nieznany

Melodia:

ludowa rumuńska

Data powstania:

1917

Miejsce powstania:

Zegrz

Informacje

Anonimowa piosenka śpiewana w 3 pp w Zegrzu w 1917 r.

Według Szula koncepcja pieśni pojawiła się wśród leguńskiej braci – legionistów – w trakcie żmudnej nauki i powtórek regulaminu żołnierskiego. Prawdopodobnie ostatnia zwrotka jest najstarsza ze wszystkich[2].

por.: Chojecki Leon, Pieśni żołnierskie na fortepian lub do śpiewu ułożył… Warszawa, br, (ok. 1930), s. 26–27[1].

Bibliografia