Cześć młodzieży polskiej

Zgłoszenie do artykułu: Cześć młodzieży polskiej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Polska młodzież niech nam żyje!

Nikt jej nie przesadzi,

Bo jej ręka dobrze bije,

Głowa nieźle radzi.

Pognębieni, zapomnieni

Od całego świata,

Własnych baliśmy się cieni

Brat unikał brata.

Ledwie polskie bronie błysły,

Polskie wstały dzieci!

Więzy nasze jak szkło prysły,

Złota wolność świeci.

Każdy dzień żołnierzy rodzi.

Mnożą sie obrońcę:

Świetna zorza! Po niej wschodzi

Najświetniejsze słońce! –

Niech do boju każdy biegnie!

Piękne tam skonanie:

Za jednego, który legnie,

Sto mścicieli stanie.

Zawsze Polak miał nadzieję

W mocy niebios Pana;

On w nas jedność, zgodę wleje,

A przy nas wygrana.[1], [2], [3]

Bibliografia

1. 

Jeszcze Polska nie zginęła!: pieśni patriotyczne i narodowe. Cz. 2, Słowa, s. 49.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 54.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Śpiewniczek młodzieży polskiej: zawierający dawne i nowsze pieśni z muzyką na 1, 2 i 3 głosy. Z. 1–3, z. II, nr 10, s. 20, 21.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.