Dnia jednego o północy

Zgłoszenie do artykułu: Dnia jednego o północy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dnia jednego o północy

Dnia jednego

Klasyfikacja:

kolęda

Melodia:

tradycyjna[2]

Informacje

Słowa tradycyjne[2].

Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://www.trebunie.pl/teksty_08.htm#2.%20%20DNIA%20JEDNEGO%20O%20P%C3%93%C5%81NOCY
Oficjalna strona internetowa zespołu Trebunie Tutki [odczyt: 20.12.2010].

3. 

Pieśni o Bożym Narodzeniu : fortepian na 2 ręce

4. 

Zbiór kolęd i pastorałek

5. 

http://www.spiewnik.fogi.pl/teksty/307,dnia_jednego_o_polnocy
Śpiewnik piosenek i pieśni religijnych [odczyt: 02.11.2012].

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.