Zgłoszenie do artykułu: Do Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Osmołoda, Rafajłowa, husia siusia! husia siusia!

Krwawe pola Mołotkowa, husia siusia! husia siusia!

Pniów, Niebyłów, Zadobrówka, husia siusia! husia siusia!

Łuh, Rarańcza, Witelówka, husia siusia! husia siusia!

Wołczeck, Tuman, Kut, Maniawa,

Polskiej Góry ziemia krwawa,

Styr i Stochów, i – Warszawa.

Stój! i spocznij! husia siusia! tralala –

Siałeś, bracie, własną krew, tralala –

Dziś plon złoty wydał siew, tralala –

Więc używaj, co masz sił,

Na zabawie – we Warszawie,

Boś się za nią bił.

Przez karpacki grzebień śnieżny,

Besarabski step bezbrzeżny,

Bukowińskich lasów złoto,

Przez wołyński piach i błoto,

Idąc tak na bliższe drogi,

Świata szmat przeszedłszy srogi,

Dziś wstępujem w Twoje progi,

O Warszawo! husia siusia! tralala...[1], [2]