Zgłoszenie do artykułu: Do Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Do Warszawy

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Szul-Skjöldkrona, Bogusław Maria Aleksander[1]

Data powstania:

1 grudnia 1916

Informacje

Piosenka ułożona przez Bogusława Szula do melodii znanej lwowskiej polki z okazji wejścia II Brygady Leg. Pol. do Warszawy w dniu 1 XII 1916 r., jest swoistą „kroniką walk” II Brygady: bitew karpackich (Rafajłowa 12 X, 15 XII 1914 i nocny bój 23–24 I 1915, Osmołoda 4–6 I, Mołotków 29 X 1914, Pniów 12 II, Maniawa 15 II, Niebyłów 1 III 1915), kampanii w Besarabii (Strilecki Kut 14 V 1915, Witelówka 10 VI, Rarańcza 12 VI), walk na Wołyniu (nad rzeką Styr Pd 7 XI do wiosny 1916, Tuman 16 VI, Góra Polska 5 VII, Wołczeck 6 VII, nad rzeką Stochów od 8 VII do września 1916)[1].

Bibliografia