Zgłoszenie do artykułu: Dysc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Dysc

Nie lij, dyscu

Melodia:

ludowa[1]

góralska z nowotarskiego[2]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik „Iskier”: pieśni i piosenki na różne okazje, s. 186.

2. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 318.

3. 

Dysc: melodia ludowa z nowotarskiego: na 4-głosowy chór mieszany a cappella.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora słów i muzyki utworu.

4. 

12 pieśni ludowych: na chór mieszany 3-głosowy.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni ludowej autorstwa Józefa Karola Lasockiego.

5. 

Dysc: melodia ludowa z nowotarskiego: na 4-głosowy chór mieszany a cappella.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni ludowej autorstwa Tadeusza Mayznera.

6. 

Złota księga pieśni polskich: pieśni, gawędy, opowieści, s. 185.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.