Grunt to rodzinka

Zgłoszenie do artykułu: Grunt to rodzinka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Grunt to rodzinka

Rodzinka

Autor słów:

Chełmicki, Jan

Autor muzyki:

Chełmicki, Jan

Data powstania:

1938
Utwór powstał na przełomie 1938 i 1939 r.

Informacje

Ballada o rodzince, której szczególną popularność notowano w Warszawie w 1944 r. i która w pierwszych latach po wyzwoleniu zaliczała się do rzędu tzw. szlagierów, nie jest, wbrew ogólnemu mniemaniu, utworem „czysto” wojennym. Jej pierwsza część, składająca się z sześciu zwrotek i czterech odrębnych refrenów, została napisana jeszcze na przełomie lat 1938–1939. Autor, dziennikarz Jan Chełmicki, nie ujawniając zresztą swego nazwiska, układał tego rodzaju piosenki i ballady już od 1924 r. Jego bezimienne utwory wykonywali wówczas przeróżni grajkowie i „artyści” w knajpkach na Targówku i Bródnie. Rodzinkę, do której również skomponował melodię, napisał pod wpływem zabawnej relacji redaktora Marka Sadzewicza z pewnej sądowej „pyskówki rodzinnej”. Dalszą część, złożoną z trzech zwrotek, dopisał dopiero w 1943 r. i całość spopularyzował wśród śpiewaków kolejowych. Prawdopodobnie oni dorabiali już dalsze zwrotki i przeinaczali poprzednie. Dziesięciozwrotkowa Rodzinka, wykonywana po wojnie przez Sanisława Grzesiuka, odbiega znacznie od tekstu oryginału. Przeróbką jest także i ta, którą opublikował Bronisław Wieczorkiewicz w publikacji pt. Gwarze warszawskiej dawniej i dziś[1].

Bibliografia