Gzieś ty, boćku

Zgłoszenie do artykułu: Gzieś ty, boćku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Gzieś ty, boćku

Autor słów:

Krzemieniecka, Lucyna

Autor muzyki:

Rybicki, Feliks Bronisław

Informacje

Propozycja zabawy:

Po wysłuchaniu piosenki i omówieniu jej treści dzieci rysują trzy pory roku, o których opowiadają kolejne zwrotki. Próbują również odtworzyć ruchem każdą z pór roku dobierając odpowiadające jej czynności, na przykład: kopanie ziemniaków, chwytanie w palce babiego lata, jazdę na nartach i łyżwach, zbieranie kwiatów, skoki żab na łące itp. Każda z tych czynności może się odbywać przy melodii piosenki granej na instrumencie przez nauczycielkę lub przy swobodnym improwizowanym akompaniamencie[1].

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 71, 72.