Harnasiowska piosenka

Zgłoszenie do artykułu: Harnasiowska piosenka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Harnasiowska piosenka

Autor słów:

Kotucha-Kotecki, Paweł[1]

Autor muzyki:

Kotucha-Kotecki, Paweł[1]

Data powstania:

wrzesień 1944

Informacje

Oddział partyzancki „Harnasie” pod dowództwem „Hańczy” – Henryka Gallasa wchodził w skład 3 pułku jako I batalion i prowadził od września do listopada 1944 roku działania bojowe w górskim paśmie Polic pomiędzy Bystrzakiem a Narożem w powiecie Sucha Beskidzka. Piosenka powstała na biwaku partyzanckim „Harnasi” na Polanie Malinowej w rejonie Sidziny, Bystrej Podhalańskiej i Zawoi. Harnasiowska piosnka została wydana po wojnie w 1947 r. przez Wydawnictwo Muzyczne „Akord” w Katowicach. Z genezą tej publikacji wiąże się sprawa byłego żołnierza oddziału, Ryszarda Wolfa ps. „Wilk”. W czasie działań partyzanckich został on ciężko ranny. Kula karabinowa strzaskała mu staw biodrowy. Wobec takiej rany lekarze z leśnego szpitala, dosyć przecież prymitywnego, byli bezradni. Przeprowadzona po wyzwoleniu Podhala w klinice w Krakowie operacja nie dała spodziewanego efektu. „Wilk” nie mógł chodzić. Powtórnej operacji, której celem było przedłużenie uszkodzonej szyjki stawu biodrowego, podjął się prof. Gruca w swoim prywatnym szpitalu „Omega” w Warszawie. Potrzebne były jednak finanse. Żaden z byłych partyzantów, przeważnie uczących się w szkołach średnich lub na wyższych uczelniach, nie posiadał wtedy pieniędzy. Chcieli jednak pomóc koledze. Szybko wydali nuty i zebrane fundusze przeznaczyli na ratowanie zdrowia towarzysza broni z lat wojny. Rysunek na okładce wykonał bezpłatnie syn znanego artysty malarza Tadeusza Wygrzywalskiego. Po szczęśliwie przeprowadzonej operacji Ryszard Wolf – „Wilk” powrócił do zdrowia, skończył studia i podjął pracę jako inżynier górnik w kopalni „Komuna Paryska” w Jaworznie. W 1948 roku nagrała piosenkę na taśmie radiowa orkiestra pod dyr. Jerzego Haralda. Utrwalono ją również na płytach[1].

Bibliografia