Hej, bracia, czy śpicie

Zgłoszenie do artykułu: Hej, bracia, czy śpicie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, bracia, czy śpicie

Klasyfikacja:

kolęda

Informacje

Mioduszewski podał w Pastorałkach i kolędach z 1843 r., dwie melodie tej pastorałki. Obecnie bardziej znana jest druga z nich.

Tekstu nie odnajdujemy w znanych rękopisach, zamieszczają go natomiast niemal wszystkie XVIII-wieczne zbiory drukowane. Liczy tam do 19 zwrotek słabo formalnie uporządkowanego dialogu pasterskiego; zbyteczne powtórzenia niektórych zwrotów, nieregularność strof wskazywałyby na to, że tekst został przejęty albo z jasełkowego widowiska, albo z jakiejś pastorałki wokalno-instrumentalnej[1].

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 129, 130, 174, 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 40, 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.