Hej, bracia, czy śpicie

Zgłoszenie do artykułu: Hej, bracia, czy śpicie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Hej, bracia, czy śpicie,

czy wszyscy baczycie?

Dziwy niesłychane!

Trwoga! Dlaboga, co się dzieje?

Jasność w nocy, choć nie dnieje!

Hej, pasterze mili,

dzisiaj o tej chwili

Chrystus się narodził!

Trwoga, dlaboga, niechaj minie,

gdy nowina taka słynie!

Do Betlejem bieżcie,

tam Dziecię znajdziecie

w żłobie położone.

Pójdźcież już spieszno, nie mieszkajcie,

a Dzieciątko oglądajcie.

Stajnia nie zamkniona,

wszystka napełniona

światłością niebieską,

a aniołowie usługują,

wielką radość pokazują.

Pójdźcież, oglądajcie,

a pokłon oddajcie

w ciele Maluchnemu.

Cuda i dziwy niesłychane!

Bóstwo na ziemi widziane.[1]

Wariant 2

Strzałka

Hej bracia, czy śpicie, czy wszyscy baczycie,

Dziwy niesłychane, dziwy niesłychane,

Oj trwoga dla Boga, co się dzieje,

Jasność w nocy, choć nie dnieje, jasność w nocy choć nie dnieje.

I my też patrzymy, ale się boimy, patrząc na te dziwy.

Trwoga, trwoga dla Boga, co się dzieje,

Od strachu serce truchleje, serce truchleje, truchleje.

Oj niebo otworzone, wojska niezliczone,

Anielskie widzimy, Anielskie widzimy.

Hej pasterze mili, dzisiaj o tej chwili,

Chrystus się narodził, Chrystus się narodził.

Oj do Betlejem bieżcie, tam Dziecię znajdziecie,

Tam Dziecię znajdziecie, tam Dziecię znajdziecie.[2]

Wariant 3

Strzałka

Hej bracia, czy śpicie, czy wszyscy baczycie,

Dziwy niesłychane, Trwoga dla Boga, co się dzieje,

Jasność w nocy, choć nie dnieje.

I my też baczymy, ale się boimy, patrząc na te dziwy.

Trwoga dla Boga, co się dzieje,

Od strachu serce truchleje.

Niebo otworzone, wojska niezliczone, Anielskie widzimy.

Hej bracia słuchajcie, nic się nie strachajcie, coś to wesołego.

Niechaj ominie nas ta trwoga, posłowie to są od Boga,

Anieli śpiewają, nam opowiadają, pokój pożądany,

Więc się już wcale nie lękajmy, Bogu z niemi chwałę dajmy.

Hej pasterze mili, dzisiaj o tej chwili Chrystus się narodził.

Pójdźcież, oglądajcie, Trójcy pokłon dajcie w Ciele tem maluchnem.

Cuda i dziwy niesłychane, Bóstwo na ziemi widziane,

Witajże Dzieciątko, małe pacholątko, z dawna pożądane.

Witajże nam nasz Zbawicielu, dusz naszych Odkupicielu,

Bardzośmy pragnęli i sobie życzyli, narodzenia Twego.[2]

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 129, 130, 174, 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 40, 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.