Hej, maszerujemy po obozie

Zgłoszenie do artykułu: Hej, maszerujemy po obozie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej, maszerujemy po obozie

Autor słów:

Alina[1]

Bogna[1]

Ciotka[1]

nieznany[2]

Melodia:

utworu Maszerują strzelcy, maszerują

Informacje

Jak podaje Bogusława Karasińska ps. „Mercedes”, piosenka powstała w Stalagu IV B w tzw. przyobozowym szpitalu, w którym przebywały chore uczestniczki powstania. Autorstwo słów jest zbiorowe, nie znanych z nazwisk por. „Aliny”, „Bogny” i „Ciotki” ze zgrupowania Armii Krajowej „Kiliński”. W jednym z obozów znalazł się Stanisław Poznański – „Poźniak”, dziennikarz i poeta. Przed wybuchem powstania redagował w Warszawie podziemne pismo „Głos Ojczyzny”. Był to organ konspiracyjnego Polskiego Związku Zachodniego, przeznaczony głównie do kolportażu wśród Polaków wywiezionych do Rzeszy. W 1945 r., po uwolnieniu z obozu przez wojska alianckie, Stanisław Poznański niezwłocznie wznowił wydawanie gazety w Brunszwiku. Tu też opublikował zbiór Pieśni polskie, w którym m. in. znalazł się również bezimienny utwór pt. Hej, maszerujemy po obozie[1].

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Irenę Butkiewicz w ramach konkursu zorganizowanego staraniem Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej oraz redakcji tygodnika „Nowa Wieś”[3].

Bibliografia