Hej na czółna, hej na łodzie

Zgłoszenie do artykułu: Hej na czółna, hej na łodzie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Hej na czółna, hej na łodzie,

Gwiazdki kąpią się we wodzie,

/Kto zdrów, młody, hej na wody

W świętojańską noc, w świętojańską noc./bis

Dalej, dalej, nasza młodzi,

Stary zwyczaj czcić się godzi,

/Wszak dziś wianki, pohulanki,

W świętojańską noc, w świętojańską noc./bis

A więc żywo chwytać wianki,

Swojej lubej, swej bogdanki,

/Hej, hej, młodzi, trud nagrodzi,

Świętojańską noc, świętojańską noc./bis[1], [2], [3]

Bibliografia

1. 

Śpiewnik pracownic polskich, s. 83.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik strzelecki szkoły junaka: dla organizacyj przysposobienia wojskowego, s. 364.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

3. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 100, 101.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.