Zgłoszenie do artykułu: Hej nam hej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Hej nam hej

Hej nam hej! Wszytek świat dzisiaj wesoły

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

Bonacka, Ewa
Dokonała opracowania tekstu utworu.

Autor muzyki:

Krzemiński, Jerzy

Informacje

Pieśń tę Symfonie anielskie z 1630 r., zalecały śpiewać na melodię Hej nom hej, zielona idzie. Dziś wykonujemy kolędę w wersji podanej przez Mioduszewskiego (Pastorałki i kolędy, 1843).

Tekst: W Symfoniach anielskich utwór zajmował miejsce dziesiąte; w rękopisach pojawia się rzadko (kantyczka karmelitańska Chybińskiego, II część; rękopisy BJ 3642 i 3646), zamieszczają go natomiast w oryginalnej wersji zbiory drukowane z lat 1734 (i 1769), 1754, 1767 (i 1785), 1796. Klasztornych kopistów raziła widocznie zbyt lekkomyślna pointa wiersza, gdyż retuszowali zakończenie:

I my Go dzisiaj witajmy,

za króla Go zeznawajmy,

życząc roku fortunnego,

kochajmy jeden drugiego[1].

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 113, 114, 175.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik kościelny katolicki: czyli największy podręcznik dla ludu i organistów w kościołach katolickich. Cz. 1, s. 41.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

http://www.kppg.waw.pl/.
Katalog Polskich Płyt Gramofonowych [odczyt: 06.07.2016].