Krzemiński, Jerzy

Zgłoszenie do artykułu: Krzemiński, Jerzy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Nazwisko:

Krzemiński, Jerzy

Data urodzenia:

26 kwietnia 1947

Miejsce urodzenia:

Łódź

Informacje

Wokalista, gitarzysta i kompozytor. Absolwent Technikum Ekonomicznego, uczył się śpiewu w Średniej Szkole Muzycznej w Łodzi. Debiutował jako gitarzysta w Kabarecie Młodego Aktora Voyage ’63. W latach 1965–1966 grał i śpiewał w zespole Trubadurzy. W 1967 r. pomógł Piotrowi Janczerskiemu w utworzeniu grupy No To Co, jej repertuaru i sukcesów. W latach 1971–1975 był jej kierownikiem muzycznym.

W 1975 r. nawiązał współpracę jako solista i kompozytor z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, z którą dokonał także nagrań dla tamtejszej Rozgłośni Polskiego Radia. Jest laureatem nagród zespołowych z No To Co oraz indywidualnych: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki III stopnia, Nagrody Państwowej III stopnia za działalność artystyczną.

Od 1989 r. przebywa w Kanadzie. Prowadzi w Ontario audycje muzyczne w polonijnej stacji Pryzmat. W 1993 r. koncertował w kraju z reaktywowanym zespołem No To Co, a także w ośrodkach polonijnych USA, Kanady i Australii w latach 1996–1997[1].

Bibliografia