Jedzie w las ułan

Zgłoszenie do artykułu: Jedzie w las ułan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Jedzie w las ułan

Śmierć ułana

Ułan

Bibliografia

1. Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 68, 69.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 30, 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 62.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. Śmierć ułana : jedzie ułan w las….

6. Ślusarczyk, Eugeniusz.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.