Jedzie w las ułan

Zgłoszenie do artykułu: Jedzie w las ułan

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Jedzie w las ułan

Śmierć ułana

Ułan

Bibliografia

1. 

Jeszcze jeden mazur dzisiaj: pieśń w łatwym układzie na fortepian, s. 34.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 68, 69.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

3. 

W górę serca!: drugi zbiór pieśni narodowych i patriotycznych. Cz. 2, Słowa, s. 30, 31.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

4. 

Tam na błoniu błyszczy kwiecie: śpiewnik historyczny, s. 62.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu.

5. 

Śmierć ułana : jedzie ułan w las….

6. 

Ślusarczyk, Eugeniusz.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.