Karpacka Brygada

Zgłoszenie do artykułu: Karpacka Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Myśmy tutaj szli z Narwiku!

My przez Węgry! A my z Czech!

Nas tu z Syrii jest bez liku!

A nas z Niemiec zwiało trzech!

My przez morza! A my z Flandrii!

My górami! My przez las!

Teraz wszyscy do Aleksandrii!

Teraz my już wszyscy wraz:

Karpacka Brygada! Daleki jest świat,

Daleki żołnierza tułaczy ślad.

Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,

Od śniegów Narwiku w libijski piach.

Maszeruje Brygada, maszeruje,

Maszeruje co tchu, co tchu!

Bo z daleka jej Polska wypatruje,

Wyczekuje dzień po dniu.

I wzrok na nią zwraca zza gór i zza mórz,

Czy idzie Brygada, czy widać już?

Co noc słuch wytęża, przez dal i przez mrok,

Czy słychać Karpackiej Brygady krok?

Byłem w Polsce socjalista!

A ja endek pełnej krwi!

A ja tak ... pół-komunista ...

Ale teraz przeszło mi!

Jam ludowiec był istotny!

Ja w Ozonie cały czas!

A ja byłem bezrobotny!

Teraz my już wszyscy wraz:

Karpacka Brygada! Daleki jest świat,

Daleki żołnierza tułaczy ślad.

Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,

Od śniegów Narwiku w libijski piach.

Maszeruje Brygada, maszeruje!

Zachód! Północ! Południe! Wschód!

Ani nóg, ani drogi nie żałuje!

Maszerować to nasz trud!

Karpacka Brygada – do domów, do chat,

Do Polski idziemy przez cały świat!

Nie zbraknie na świecie bezdroży ni dróg –

Dojdziemy do Polski! Tak daj nam Bóg![1]

Wariant 2

Strzałka

Myśmy tutaj szli z Narwiku,

Wy przez Węgry, a my z Czech.

Nas tu z Syrii jest bez liku,

A was z Niemiec zwiało trzech!

My przez morza, a wy z Flandrii,

My górami!, wy przez las!

Teraz wszyscy do Aleksandrii,

Teraz my już wszyscy wraz.

Karpacka Brygada! Daleki jest świat!

Daleki żołnierza tułaczy ślad.

Daleka jest droga w zawiejach i mgłach,

Od śniegów Narwiku w libijski piach.

Maszeruje Brygada, maszeruje,

Maszeruje co tchu, co tchu!

Bo z daleka jej Polska wypatruje,

Wyczekuje dzień po dniu.

I wzrok na nią zwraca zza gór i zza mórz,

Czy widać Brygada, czy idzie już?

Co noc słuch wytęża, przez dal i przez mrok.

Czy słychać Karpackiej Brygady krok?

Karpacka Brygada! Daleki jest świat...[2]

Bibliografia