Karpacka Brygada

Zgłoszenie do artykułu: Karpacka Brygada

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Karpacka Brygada

Autor słów:

Hemar, Marian

Autor muzyki:

Hemar, Marian

Data powstania:

1941

Informacje

Jest to jedna z najpopularniejszych pieśni żołnierskich w Wojsku Polskim na Zachodzie. Utwór powstał w Latrun (Palestyna) w r. 1941. Autorem tekstu i prawdopodobnie muzyki jest Hemar, Marian[2].

Bibliografia