Zgłoszenie do artykułu: Krajobrazy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Woła mnie, woła mnie jesienią

wiatr od połonin, od Wetliny,

dęby jak koral się czerwienią

w zgubionych listach od dziewczyny.

Stromo ścieżkami pnie się Otryt,

świerki w obłoków patrzą lustro,

wrzesień od rannej rosy mokry

pokrywa pola białą chustą.

Rwącym strumieniem niebo płonie,

przyszłość przeszłości nie pamięta,

ponad drogami i w dolinie echa

kołacze się kolęda.

Woła mnie, woła mnie jesienią

wiatr od połonin, od Wetliny,

tylko zgubionych listów nie mam

i chyba nie mam już dziewczyny.[2], [3]