Król i krakowianka

Zgłoszenie do artykułu: Król i krakowianka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Król i krakowianka

Krakowianka, król i kat

Klasyfikacja:

pieśń ludowa

Informacje

Pieśń narodziła się na Mazowszu. Scena z katem, spotykana także w niektórych wersjach pieśni o burmistrzance, nawiązuje do prawdziwej zasady, która obowiązywała w przeszłości – kat mógł wybawić od śmierci dziewczynę, jeśli zobowiązał się z nią ożenić. Młode kobiety również posiadały możność ocalenia skazańców, jeżeli oświadczały gotowość do ich natychmiastowego poślubienia. Zwyczaj ten ukazał Sienkiewicz w „Krzyżakach”, przedstawiając Danusię, która ratuje Zbyszka. Reguła ta narodziła się w zachodniej Europie i przywędrowała do Polski zadomowiając się u nas do końca XVIII wieku. Stamtąd wywodzi się najprawdopodobniej motyw pieśni o królu, krakowiance i kacie. W Niemczech znana jest piękna pieśń o Agnieszce Bernauer, żonie Alberta bawarskiego, która skazana na ścięcie przez teścia, odrzuca dumnie propozycję małżeńską. Podobne sceny spotykamy w utworach włoskich, francuskich oraz węgierskich.

Polska wersja pieśni pochodzi z późniejszego okresu. Wyraźnie widać obce wpływy np.: sytuacje społeczne postaci król i krakowianka są nieokreślone w rodzimych dziełach, a pojawiający się aniołowie oraz gloryfikacja męczennicy to również obce i niespotykane motywy[1].

Bibliografia