Ludu, mój ludu

Zgłoszenie do artykułu: Ludu, mój ludu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Ludu, mój ludu

Autor muzyki:

Dembiński, Bolesław

Bursa, Stanisław[6]
Dokonał harmonizacji utworu.

Informacje

Utwór pochodzi ze śpiewnika księdza Mioduszewskiego[1], [6].

Utwór posiadał swoją przeróbkę, która powstała w okresie stanu wojennego, prawdopodobnie w Załężu. Tekst był możliwie następujący:

Jezu, nasz Panie,

cośmy uczynili

w czym zasmucili albo w czym zgrzeszyli

prawdę o Polsce głosiliśmy światu,

a wróg nas poszczuł brata przeciw bratu.

Jezu, nasz Panie,

cośmy uczynili

w czym zasmucili albo w czym zgrzeszyli

chcieliśmy prawdę wyrwać z fałszu cienia,

a tryumf kłamstwa zamknął nas w więzienia.

Jezu, nasz Panie,

cośmy uczynili

w czym zasmucili albo w czym zgrzeszyli

chcieliśmy Polsce wykupić nowe dzieje,

a uzurpator zabrał nam nadzieję[2].

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 119, 120.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Nazar, Andrzej.

3. 

Droga Krzyżowa w pieśniach kościelnych: 21 pieśni kościelnych na chór mieszany, s. 6.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Zawiera natomiast opracowanie chóralne tej pieśni autorstwa Karola Hoppa.

4. 

4 pieśni wielkopostne.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

5. 

Pieśni wielkopostne.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu utworu.

6. 

Pieśni wielkopostne, s. 6.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.