Zgłoszenie do artykułu: Madame Loulou

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Madame Loulou

Autor słów:

Tom, Konrad

Autor muzyki:

Waldau, Harry

Informacje

Konrad Tom tekst ten zaopatrzył dedykacją dla autentycznej „Madame Loulou”, wymienionej z imienia i nazwiska, którą była znana primabalerina warszawska. Ucieszona tym dowodem uznania „Madame Loulou” paradowała często powozem lub modnym automobilem po Warszawie łaskawie rozdając ukłony. Nie można zatem traktować tego utworu jako zwykłej piosenki kabaretowej. Określenie „madame Loulou” przeszło do języka potocznego. A sama „Loulou” do panopticum barwnych postaci warszawskich, które, być może, warto byłoby założyć – na wzór słynnego gabinetu figur woskowych Madame Tussaud[1].

Bibliografia