Zgłoszenie do artykułu: Mamma ciao

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Obudziłem się wczesnym rankiem,

mamma ciao, mamma ciao, mamma

ciao, ciao, ciao!

/Obudziłem się wczesnym rankiem,

a tu – obóz, a tu – las!/bis

Płonie słońce i śpiewa blaskiem,

mamma ciao, mamma ciao, mamma

ciao, ciao, ciao!

/Płonie słońce i śpiewa blaskiem:

– chodźcie do mnie, brak mi was!/bis

Idę w góry, hen, wyżej, wyżej,

mamma ciao, mamma ciao, mamma

ciao, ciao, ciao!

/Idę w góry, hen, wyżej, wyżej,

ileż kwiatów kwitnie tam!/bis

Dam ojczyźnie ogromny bukiet,

mamma ciao, mamma ciao, mamma

ciao, ciao, ciao!

/Dam ojczyźnie ogromny bukiet

i z nim serce swoje dam!/bis[1], [2]

Bibliografia

1. 

Waśniewski Zbigniew, Kaszycki Jerzy, To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1962, s. 132, 133.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Heering Krzysztof, Śpiewnik harcerski, Warszawa, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988, s. 372, 373.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.