Zgłoszenie do artykułu: Mamma ciao

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Mamma ciao

Autor słów:

Stern, Anatol
Dokonał tłumaczenia z języka włoskiego.

Melodia:

piosenki włoskich pionierów

Bibliografia

1. To idzie młodość: śpiewnik jednogłosowy, s. 132, 133.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. Śpiewnik harcerski, s. 372, 373.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.