Marsz Żoliborza

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Żoliborza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

W bój przeciw nam rzucili tysiąc sztukasów,

Lotniczych asów,

Sto tygrysów, sto tygrysów,

Krzyczą, że myśmy dzicy bandyci z lasów,

Nie wiedzą wcale szkopy, jaką mamy broń.

Bo nasz obronny wał,

Mocniejszy jest od skał,

A nasze serca twardsze są

Od stali ich najcięższych dział.

Bez hełmów nasza skroń,

Lecz pęknie pocisk oń,

Bo nasza wola to jest

Najwspanialsza polska broń.

Cóż stąd, że w naszej AK brak cekaemów,

No i peemów,

Karabinów, karabinów?

Cóż stąd, że chleb nasz suchy, bez żadnych dżemów

Cóż stąd, że w butach naszych pełno mamy dziur?

Bo nasz obronny wał...

A gdy pobudka zagra o bladym świcie,

Na śmierć i życie

W bój pójdziemy, w bój pójdziemy!

Światu oznajmim pieśnią i dzwonów biciem,

Ze w tym śmiertelnym boju zwyciężymy my!

Bo nasz obronny wał...[1], [2], [3]