Marsz Żoliborza

Zgłoszenie do artykułu: Marsz Żoliborza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz Żoliborza

Autor słów:

Lewandowski, Bronisław Robert

Melodia:

utworu Marsz Lotników[1], [2], [3]

Data powstania:

1944
Źródło podaje, że utwór powstał podczas pierwszych dni powstania warszawskiego.

Informacje

Piosenka powstała na Żoliborzu w kilka dni po wybuchu Powstania. Patronowało jej zgrupowanie „Żaglowiec”, którym dowodził płk „Żywiciel”. 9 sierpnia 1944 r. zgrupowanie to otrzymało oficjalną nazwę „Dzieci Warszawy”. Autorem tekstu Marsza był kpr. pchor. Bronisław Robert Lewandowski, organizujący wśród powstańców Żoliborza, w chwilach wolnych od walki, imprezy o charakterze kulturalnym[1].

Bibliografia