Marsz kompanii K-3

Zgłoszenie do artykułu: Marsz kompanii K-3

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Marsz kompanii K-3

Autor słów:

Kołodziejczyk, Leszek

Autor muzyki:

Pogorzelski, Jan

Data powstania:

1944

Informacje

Kompania K-3 z batalionu „Karpaty”, który stanowił część składową pułku AK „Baszta”, zajęła pozycje bojowe na południowym odcinku Mokotowa. Było to w dniach pomiędzy 27 sierpnia a 1 września 1944 roku. Po przybyciu z lasów Chojnowskich pod Warszawą i krótkotrwałym pobycie na Sadybie, kompania znalazła się w rejonie ulic Puławskiej i Naruszewicza. Prowizoryczne kwatery urządzono w budynku szkoły powszechnej przy ul. Woronicza nr 8. Budynek tej szkoły zamienili hitlerowcy w czasie okupacji na koszary dla oddziałów SS i innych jednostek niemieckich. 2 sierpnia zdobyły ją oddziały pułku „Baszta” i od tego momentu trzymali się w niej powstańcy. Kiedy walki w tym rejonie cokolwiek osłabły, narodził się Marsz kompanii. Według informacji Jana Radomskiego ps. „Pilecki” wykonanie „premierowe” Marsza odbyło się podczas uroczystej akademii, zorganizowanej dla powstańców w piwnicy jednego z domów przy ul. Naruszewicza. Było to około 18 września 1944 roku. Po upadku Powstania Marsz towarzyszył żołnierzom K-3 w ciężkich chwilach obozowych w Stalagu X B w Sandbostel[1].

Bibliografia