Medytacje wiejskiego listonosza

Zgłoszenie do artykułu: Medytacje wiejskiego listonosza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast.

List w życiu człowiek pisze co najmniej raz...

Ludzie, zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie!

Zamknij gaz!

To co, że za granicą wujka masz?

Ludzie, zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie!

Hamuj, bo rower ten każdy tutaj dobrze zna.

Dostaniesz od wujka list...

Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic,

kto bardzo kocha, pisze długi list...

Ludzie, zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie!

Ciężka jest od listów

torba listonosza dziś.

Ludzie, zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie!

Może ktoś na list ten czeka kilka długich lat.

Dostanie go może dziś...

Ludzie listy piszą zwykłe, polecone,

piszą, że kochają, nie śpią, klną i całują cię.

Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce,

Listy szare, białe, kolorowe...

Kapelusz przed pocztą zdejm!

Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.[2]

Wariant 2

Strzałka

Świat ma co najmniej tysiąc wiosek i miast,

list w życiu człowiek pisze co najmniej raz.

Ludzie zejdźcie z drogi.

bo listonosz jedzie,

zamknij gaz to co,

że zagranicą wujka masz.

Ludzie zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie,

hamuj, bo rower ten

każdy tutaj dobrze zna.

Dostaniesz od wujka list.

Ja wiem, kto w życiu myśli nie pisze nic.

Kto bardzo kocha pisze długi list.

Ludzie zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie,

Ciężka jest od listów

torba listonosza dziś.

Ludzie zejdźcie z drogi,

bo listonosz jedzie,

może ktoś na ten list

czeka kilka długich lat.

Dostanie go może dziś.

Ludzie listy piszą, zwykłe polecone.

Piszą, że kochają, nie śpią, klną, całują cię,

Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce,

listy szare, białe, kolorowe.

Kapelusz przed pocztą zdejm.[3]