Mein Jidisze mame

Zgłoszenie do artykułu: Mein Jidisze mame

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Mein Jidisze mame

Mein Idische Mame

Mein Jedisze Mame

Main Idisze Mama

Jidisze Mame

Autor słów:

Tuwim, Julian

Hemar, Marian[2]

Bibliografia

1. Wolański, Ryszard.

2. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/176334,druk.html.
Teatr w Polsce – polski wortal teatralny [odczyt: 09.06.2018].