Miała baba koguta

Zgłoszenie do artykułu: Miała baba koguta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Miała baba koguta, koguta, koguta,

wsadziła go do buta, do buta, hej!

Oj mój miły kogucie, kogucie!

Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie,

w tym bucie, w tym bucie jest?

Miała baba indora, indora, indora,

wsadziła go do wora, do wora, hej!...

Miała baba świneczki, świneczki,

wsadziła je do beczki, do beczki, hej!...

Miała baba prosiaka, prosiaka,

wsadziła go do krzaka, do krzaka, hej!...[2]

Wariant 2

Strzałka

Miała baba koguta, koguta, koguta,

Wsadziła go do buta, do buta, hej!

O, mój miły kogucie, kogucie

Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie

Jakoż ci tam w tym bucie, w tym bucie

W tym bucie, w tym bucie, hej!

Miała baba indora, indora, indora

Wsadziła go do wora, do wora, hej!

O, mój miły indorze, indorze

Indorze, indorze, indorze, indorze

Jakoż ci tam w tym worze,

W tym worze, w tym worze, hej!

Miała baba kanarka, kanarka, kanarka,

Wsadziła go do garka, do garka, hej!

O, mój miły kanarku, kanarku

Kanarku, kanarku, kanarku, kanarku

Jakoż ci tam w tym garku, w tym garku

W tym garku, w tym garku, hej![3]