Miała matka trzech synów

Zgłoszenie do artykułu: Miała matka trzech synów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Miała matka trzech synów

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Kowalski, Adam[1]

Data powstania:

marzec 1915

Informacje

Drugi wariant tekstu został nadesłany przez Pana Wojciecha Szota. W zakupionej przez niego w antykwariacie książce autorstwa Paolo Mantegazza Fizyologia rozkoszy, cz. 1–3, Rozkosze zmysłów. Rozkosze uczucia. Rozkosze umysłu (tłum. Feliks Wermiński, Warszawa 1886) znalazł luźną kartkę rękopiśmienną z takim właśnie wariantem zwrotek. Na kartce widnieje data 1917 rok. Nie wiadomo niestety, skąd pochodzi ten wariant i jaka jest jego geneza, jednakże ze względu na ciekawy tekst – różniący się od pierwowzoru, został on zamieszczony w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki.

Bibliografia