Modlitwa legionistów przed bitwą

Zgłoszenie do artykułu: Modlitwa legionistów przed bitwą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Modlitwa legionistów przed bitwą

Klasyfikacja:

pieśń legionowa

Autor słów:

Bieder, Edmund[1]

Autor muzyki:

Jeziorski, Władysław[1]

Data powstania:

23 lutego 1915

Informacje

por.: „Nowa Reforma”, 1915, nr 115 z 5 III, s. 2; Jeziorski Władysław, Nowy śpiewnik polski 1914–1917. Zebrał... Kraków 1917, s. 47–48[1].

Bibliografia