Mości gospodarzu

Zgłoszenie do artykułu: Mości gospodarzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Mości gospodarzu

Hej kolęda

Klasyfikacja:

kolęda

Autor słów:

nieznany

Informacje

Kolędy tej nie zamieszczają zbiory XVIII-wieczne; znajdujemy ją u Mioduszewskiego w Pastorałkach i kolędach, 1843. Ma tam tę samą mazurową melodię, co kolęda Hej, w dzień narodzenia.

Tekst liczy 12 zwrotek – podajemy 1–4, 6, 8, 9 i 12. Jest to ciekawy relikt starych śpiewów kolędnickich, czerpiący jeszcze z motywów, które w połowie XVI wieku występują w Ludycjach wiernych, a na przełomie XVI i XVII w Kiermaszu wieśniackim[1].

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 88–90, 179.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 64.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.