Mości gospodarzu

Zgłoszenie do artykułu: Mości gospodarzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Mości gospodarzu,

domowy szafarzu,

nie bądź tak ospały,

każ nam dać gorzały

dobrej z alembika

i do niej piernika.

Hej, kolęda, kolęda.

Chleba pytlowego

i masła do niego,

każ stoły nakrywać

i talerze zmywać,

każ dać obiad hojny,

boś pan bogobojny.

Hej, kolęda, kolęda.

Kaczka do rosołu,

sztuka mięsa z wołu,

z gęsi przysmażanie,

zjemy to, mospanie,

i czomber zajęcy,

i do tego więcej.

Hej, kolęda, kolęda.

Jędyk do podlewy,

panie miłościwy,

i to czarne prosię,

pomieści i to się;

każ upiec pieczonki,

weźmiem do kieszonki.

Hej, kolęda, kolęda.

Piwo będziem pili,

będziem się cieszyli,

nie czekaj ruiny,

daj połeć słoniny,

dla większej ochoty

daj czerwony złoty.

Hej, kolęda, kolęda.

Mości gospodarzu,

domowy szafarzu,

każ spichrze otworzyć

i miechy nasporzyć;

żyta ze trzy wory

i wołu z obory.

Hej, kolęda, kolęda.

Na piwo jęczmienia,

koni do ciągnienia,

jagły, jeśli macie,

to nam korzec dacie,

tatarki na kaszę;

kocham przyjaźń waszę.

Hej, kolęda, kolęda.

Mościa gospodyni,

domowa mistrzyni,

okaż swoją łaskę,

każ upiec kiełbaskę,

którą kiedy zjemy,

to podziękujemy.

Hej, kolęda, kolęda.[1], [2]

Bibliografia

1. 

Polskie kolędy i pastorałki: antologia, s. 88–90, 179.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora muzyki utworu.

2. 

Śpiewnik młodej wsi: na 2 głosy, s. 64.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

Finansowanie

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.