Zgłoszenie do artykułu: Na Mazowszu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Na Mazowszu piasek i sosny,

drogi proste, jak z bicza strzelił,

na Mazowszu kąkole i osty,

kolorowy jarmark niedzieli.

W bruzdach nieba stoją chochoły,

płoną wrzosy brunatnym ogniem.

Zadurzyły się w chatach stodoły,

wiatr na psy ujada pod oknem.

Czas wystaje w cieniu opłotków,

tęgie wozy ciągną ze słotą,

ej, nie umknie spod końskich podków

ciężkie słońce, jesienny kłopot.

Na Mazowszu piasek i sosny,

horyzontu szeroka rzeka,

takie same jesienie i wiosny,

tylko czas tu wolniej ucieka.[2], [3]