Na całej połaci – szmal

Zgłoszenie do artykułu: Na całej połaci – szmal

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Na całej połaci – szmal

Autor słów:

Kmita, Rafał[1]
Dokonał parafrazy utworu Jeremiego Przybory Na całej połaci śnieg.

Autor muzyki:

Wasowski, Jerzy[1]

Data powstania:

1992

Wykonania poza albumami:

Lipnicki, Arkadiusz

Grupa Rafała Kmity

Informacje

Utwór pochodzi z programu Dość!... dobry wyrób kabaretopodobny[1].

Bibliografia

1. 

Kmita, Rafał.
Archiwum prywatne.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.