Na krawędzi snu

Zgłoszenie do artykułu: Na krawędzi snu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Albumy (11)

Strzałka
Wykonawca wg wydawcy
Strzałka
Tytuł
Strzałka
Wydawca
Strzałka
Rok wydania
Strzałka
Nośnik
Strzałka
Czas trwania
Strzałka

KSU

21

Agencja Radio Bieszczady

1999

CD

01:00:05

KSU

21

Mystic Production

2009

CD

01:00:05

KSU

Bez prądu

Melissa

2000

CD

49:28

KSU

Bez prądu

Mystic Production

2009

CD

59:05

KSU

KSU

Pronit

1988

LP

KSU

KSU na 15 lecie!

Melissa

2000

CD

01:01:03

KSU

KSU na 15 lecie!

Sonic

2004

CD

01:01:03

KSU

Pod prąd

Digiton

1993

CD

38:20

KSU

Pod prąd

Mystic Production

2011

CD

01:00:23

KSU

Pod prąd

Sonic

2004

CD

38:20

KSU

Przystanek Woodstock 2005

Złoty Melon Firma

2006

CD

01:07:16

Więcej...
Bibliografia

1. 

Wolański, Ryszard

2. 

http://ksu.art.pl/
Oficjalna strona internetowa zespołu KSU [odczyt: 14.12.2015].