Narodził się w stajni

Zgłoszenie do artykułu: Narodził się w stajni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Narodził się w stajni Jezus ubogi,

Anieli i gwiazda wskazują drogi.

Podążymy więc za niemi,

By oglądać niegodnemi... oczyma Boga?

Nie ma Go już w stajni, nie masz Go w żłobie.

Gdzież pójdziemy, Jezu, cześć oddać Tobie?

Pośpieszymy przed ołtarze

I padniemy tam na twarze... Przed Utajonym.

Bóg i Człowiek, Jezus, chce mieszkać z nami,

Więc ukrył Majestat pod postaciami,

Które gdy my przyjmujemy,

W sercach Pana już czujemy... Jak tego pragnie.

Czuwałaś przy żłóbku, Matko, nad Synem.

Jako nad Swym skarbem drogim, jedynem;

Teraz też czuwaj nad nami,

Gdy zjednoczył się z sercami... Jezus najdroższy.[1]

Bibliografia

1. 

Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodiami dla użytku młodzieży szkolnej, s. 78.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Z 2-ej części Śpiewnika dla młodzieży: kolędy na 3 głosy, s. 10, 11.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu oraz muzyki utworu. Utwór zaczerpnięty ze „śpiewnika Kościelnego” ks. Siedleckiego, wyd. 5, Kraków 1915.

3. 

Zbiór kolęd i pastorałek.

Finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.