Zgłoszenie do artykułu: Nasza babcia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Nasza babcia

Autor słów:

Holska-Albekier, Zofia

Autor muzyki:

Leszczyńska, Franciszka

Informacje

Propozycja zabawy:

Dzieci nucą melodię piosenki lub śpiewają ją ze słowami i jednocześnie układają z drobnych elementów literę B.

Starsze dzieci idące do szkoły mogą próbować ułożyć całe słowo: „Babcia”.

Zabawa nabierze charakteru zawodów, jeśli nauczycielka przeznaczy określony czas na ułożenie litery lub słowa. Zwycięża dziecko, które najszybciej i najładniej wykona zadanie.

Do zabawy można wziąć kasztany, żołędzie, suszoną jarzębinę, koraliki, klocki itp[1].

Bibliografia

1. 

Rozśpiewane przedszkole, s. 133, 134.