Niekochani mężczyźni

Zgłoszenie do artykułu: Niekochani mężczyźni

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Tytuł:

Niekochani mężczyźni

Autor słów:

Rodziewicz, Dobrosław[1]

Autor muzyki:

Rodziewicz, Dobrosław[1]

Data powstania:

1986

Wykonania poza albumami:

Rodziewicz, Dobrosław

Kaczmarczyk, Andrzej

Kabaret Koalicja

Informacje

Jest to piosenka kultowa, która przez wiele lat była numerem jeden na PACE, a także w twórczości kabaretu, biorąc pod uwagę walory artystyczne i polityczne.

Były kłopoty z cenzurą z dwóch powodów: po pierwsze w zakończeniu przed słowem „socjalizm”, które nie było zaśpiewane tylko funkcjonowało w domyśle, było kilka taktów „Międzynarodówki” aby ów domysł ułatwić. Poza tym pierwsza wersja tekstu brzmiała „niekochani mężczyźni wymyślili socjalizm”. Wersja „wskrzesić socjalizm” pojawiła się później.

Do któregoś z wykonań cenzura wprowadziła zmianę: „niekochani mężczyźni wymyślili onanizm”[2].

Bibliografia

1. 

Kabaret Koalicja.
Archiwum zespołu.

2. 

Kozłowska, Agnieszka.
Wywiad Agnieszki Kozłowskiej z Dobrosławem Rodziewiczem z Kabaretu Koalicja z 16 maja 2017 r.