Obóz w Ojcowie

Zgłoszenie do artykułu: Obóz w Ojcowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” mieszczący się w Krakowie, przy ul. Krakusa 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.

Tytuł:

Obóz w Ojcowie

Data powstania:

1863

Bibliografia

1. Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, nr 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. Polski śpiewnik narodowy z melodiami, s. 21, 22.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.