Obóz w Ojcowie

Zgłoszenie do artykułu: Obóz w Ojcowie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Od Krakowa, ode Lwowa

Biegła młodzież do Ojcowa,

Gdzie Kurowski stał.

Dniem i nocą chrzęstem broni,

Gwarem, pieśnią, rżeniem koni

Brzmiał skalisty wał.

Grajcie echa, grzmijcie skały

Narodowy hymn wspaniały,

Matce Polsce cześć!

Niech obleci okrzyk ziemię,

Że się polskie wolne plemię

Nie da wrogom zgnieść!

Wkoło zima wichrzy światem,

A tu jakby wiosną, latem,

Kwiat wytryska róż;

Kwiat dorodny polskiej młodzi

Z każdym rankiem świeżo wschodzi

Spod śniegu i burz.

Koroniarze i Litwini,

Krakowiacy i Rusini,

Jakby jeden ród!

Jedną myślą duch się korzy

Ach, czyż kiedy Pan Bóg stworzy

Drugi taki cud.

Grajcie echa, grzmijcie skały,

Narodowy hymn wspaniały,

Wieczną Bogu cześć!

On tę jedność wpoił w serca,

By nas nie mógł wróg morderca

Rozerwać i zgnieść!

O, Ty władco losów bitwy!

Przyjm gorące serc modlitwy,

Miej w opiece kraj!

Krwawo wschodzą ranne zorze,

Pójdziem, pójdziem przez krwi morze,

Tylko wodza daj![1], [2]

Bibliografia

1. 

Straszewicz Marzenna, Ojców naszych śpiew: pieśni patriotyczne, Komorów, Prometeusz, 1992, nr 85.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.

2. 

Adamski Walerjan, Polski śpiewnik narodowy z melodiami, wyd. 2, Poznań, Księgarnia i Drukarnia św. Wojciecha, 1919, s. 21, 22.
Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki utworu.