Ojcze z niebios

Zgłoszenie do artykułu: Ojcze z niebios

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. poz. 1000), w celu wymiany informacji z zakresu polskiej pieśni i piosenki. Wymiana informacji będzie się odbywać zarówno za pośrednictwem niniejszego formularza jak i bezpośrednio, w dalszym toku spraw, redaktora bazy danych, prowadzącego korespondencję z właściwego dla niego adresu mailowego.
Administratorem danych jest Ośrodek Kultury „Biblioteka Polskiej Piosenki” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Krakusa 7. Wszelkie dokładne informacje o tym jak zbieramy i chronimy Twoje dane uzyskasz od naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iodo@bibliotekapiosenki.pl).
Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usunięcia jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach.

Wariant 1

Strzałka

Ojcze z niebios, Boże Panie!

Tu na ziemie ześlij nam,

/Twoje święte zmiłowanie

tu na ziemie ześlij nam!/bis

Boże wielki, my w pokorze

O Twą łaskę prosim Cię,

/Bo dłoń Twoja wszystko może

Ty nad nami zlituj się!/bis[1]

Wariant 2

Strzałka

Ojcze z niebios Boże Panie

Tu na ziemie ześlij nam

Twoje święte zmiłowanie

Tu na ziemi ześlij nam.

Boże wielki my w pokorze

Do twych stóp garniemy się,

Wola Twoja wszystko może,

Ześlij nam więc łaski swe.[2]

Wariant 3

Strzałka

Ojcze z niebios, Boże Panie,

tu na ziemię ześlij nam

Twoje święte zmiłowanie

tu na ziemię ześlij nam.

Boże wielki, my w pokorze

do Twych stóp garniemy się,

wola Twoja wszystko może,

Ty nad nami zlituj się.[3]

Wariant 4

Strzałka

Ojcze z niebios, Boże Panie,

tu na ziemię ześlij nam

Twoje święte zmiłowanie

tu na ziemię ześlij nam.

Boże Ojcze my w pokorze,

Łaski Twej błagamy Cię,

Wszak dłoń Twoja wszystko może

Ześlij nam więc łaski swe.[4]